Департамент професійно-технічної освіти

Департамент професійно-технічної освіти (в подальшому департамент) є структурним підрозділом Міністерства освіти і науки України, який узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, здійснює моніторинг якості професійної підготовки учнів, слухачів, доступу до якісної освіти, розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення професійно-технічної освіти та в установленому порядку вносить їх на розгляд керівництва міністерства.

Основними завданнями департаменту є:

- участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики розвитку професійно-технічної освіти;

- створення нормативно-правової бази та умов для здобуття учнями, слухачами професійно-технічної освіти;

- здійснення моніторингу якості професійно-технічної освіти;

- визначення перспектив і пріоритетних напрямів розвитку професійно-технічної освіти;

- розроблення державних вимог до рівнів та обсягів професійно-технічної освіти;

- контроль за реалізацією державної політики в галузі професійно-технічної освіти і дотримання чинного законодавства України про освіту у підвідомчих навчальних закладах;

- координація діяльності регіональних органів управління освітою в частині реалізації ними вимог Конституції України, інших законодавчих актів з питань професійно-технічної освіти;

- участь у міжнародному співробітництві в галузі виховання, професійно-технічної освіти;

- участь у формуванні та розробленні стратегії кадрового забезпечення навчальних закладів та установ професійно-технічної освіти.

 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

Директор департаменту

СУПРУН В’ячеслав Васильович  279-92-40; 278-77-57, каб. 617

 

Відділ організаційно-педагогічної діяльності та соціальних питань

Заступник директора департаменту - начальник відділу

КАРБИШЕВА Вікторія Оттівна 278-75-80, каб. 606

Головний спеціаліст

ОЛЕКСЮК Геннадій Вадимович, каб. 612

Головний спеціаліст                                                                                 

ХОМЕНКО Олена Вікторівна, каб. 612

Головний спеціаліст                                                                                   

МІГАЛАТІЙ Елеонора Олександрівна, каб. 612

Головний спеціаліст                                                                                     

СИНЯВСЬКА Катерина Володимирівна, каб. 301

 

Відділ змісту та організації навчального процесу

Начальник відділу

ЛУЦЬКА Алла Володимирівна 279-92-01, каб. 634

Головний спеціаліст

ГАВРИЛЮК Катерина Василівна, каб. 604

Головний спеціаліст

ГАНУЩАК Віталія Василівна, каб. 604

Головний спеціаліст

П’ЯТЕНКО Надія Іванівна, каб. 613

 

Відділ взаємодії з соціальними партнерами та виробництвом

Начальник відділу

КОВАЛЕНКО Сергій Петрович  279-38-65, каб. 613

Головний спеціаліст

ЛУЩИК Катерина Миколаївна, каб. 613

Головний спеціаліст

ЯКИМЧАК Анатолій Вікторович, каб. 617

Наверх