Перелік сертифікатів про акредитацію

напрямів та спеціальностей підготовки  НТУУ „КПІ”

 

I.Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки

з/п

Шифр та назва напряму підготовки

Серія, номер, дата видачі

Термін дії сертифікату

 

1

2

3

4

Для Національного технічного університету України „КПІ”

1.

6.010203  Здоров’я людини

НД-ІІ № 1157085 від 05.06.2013

01.07.2023

2.

6.020205  Образотворче мистецтво

НД-ІІ № 1121458 від 22.11.2011

01.07.2021

3.

6.020303  Філологія

НД-ІІ № 1121459 від 22.11.2011

01.07.2020

4.

6.030101  Соціологія

НД-ІІ № 1121460 від 22.11.2011

01.07.2020

5.

6.030302  Реклама і зв’язки з громадськістю

НД-ІІ № 1158051 від 02.07.2013

01.07.2023

6.

6.030303  Видавнича справа та редагування

НД-ІІ № 1157201 від 05.06.2013

01.07.2023

7.

6.030401  Правознавство

НД-ІІ № 1122278 від 28.03.2012

01.07.2022

8.

6.030502  Економічна кібернетика

НД-ІІ № 1176457 від 03.07.2015

01.07.2025

9.

6.030503  Міжнародна економіка

НД-ІІ № 1142262 від 14.02.2011

01.07.2017

10.

6.030504  Економіка підприємства

НД-ІІ № 1142263 від 14.02.2011

01.07.2017

11.

6.030507  Маркетинг

НД-ІІ № 1121461 від 22.11.2011

01.07.2021

12.

6.030601  Менеджмент

НД-ІІ № 1142267 від 14.02.2011

01.07.2019

13.

6.040106  Екологія, охорона навко-лишнього середовища та збалан-соване природокористування

НД-ІІ № 1158054 від 02.07.2013

01.07.2023

14.

6.040201  Математика

НД-ІІ № 1156124 від 16.10.2012

01.07.2022

15.

6.040203  Фізика

НД-ІІ № 1156125 від 16.10.2012

01.07.2022

16.

6.040204  Прикладна фізика

НД-ІІ № 1121462 від 22.11.2011

01.07.2021

17.

6.040301  Прикладна математика

НД-ІІ № 1157804 від 02.07.2013

01.07.2023

18.

6.050101  Комп’ютерні науки

НД-ІІ № 1157807 від 02.07.2013

01.07.2023

19.

6.050102  Комп’ютерна інженерія

НД-ІІ № 1157812 від 02.07.2013

01.07.2023

20.

6.050103  Програмна інженерія

НД-ІІ № 1157817 від 02.07.2013

01.07.2023

21.

6.050201  Системна інженерія

НД-ІІ № 1157822 від 02.07.2013

01.07.2023

22.

6.050202  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

НД-ІІ № 1158057 від 02.07.2013

01.07.2023

23.

6.050301  Гірництво

НД-ІІ № 1157203 від 05.06.2013

01.07.2023

24.

6.050401  Металургія

НД-ІІ № 1158062 від 02.07.2013

01.07.2023

25.

6.050402  Ливарне виробництво

НД-ІІ № 1158065 від 02.07.2013

01.07.2023

26.

6.050403  Інженерне матеріалознавство

НД-ІІ № 1158068 від 02.07.2013

01.07.2023

27.

6.050501  Прикладна механіка

НД-ІІ № 1157222 від 05.06.2013

01.07.2023

28.

6.050502  Інженерна механіка

НД-ІІ № 1157213 від 05.06.2013

01.07.2023

29.

6.050503  Машинобудування

НД-ІІ № 1157225 від 02.07.2013

01.07.2023

30.

6.05050  6.050504  Зварювання

НД-ІІ № 1157206 від 05.06.2013

01.07.2023

31.

6.050601  Теплоенергетика

НД-ІІ № 1158077 від 02.07.2013

01.07.2023

32.

6.050603  Атомна енергетика

НД-ІІ № 1158084 від 02.07.2013

01.07.2023

33.

6.050604  Енергомашинобуду-вання

НД-ІІ № 1158087 від 02.07.2013

01.07.2023

34.

6.050701  Електротехніка та електротехнології

НД-ІІ № 1157232 від 05.06.2013

01.07.2023

35.

6.050702  Електромеханіка

НД-ІІ № 1157241 від 05.06.2013

01.07.2023

36.

6.050801  Мікро- та наноелектроніка

НД-ІІ № 1158096 від 02.07.2013

01.07.2023

37.

6.050802  Електронні пристрої та системи

НД-ІІ № 1157244 від 05.06.2013

01.07.2023

38.

6.050803  Акустотехніка

НД-ІІ № 1158103 від 02.07.2013

01.07.2023

39.

6.050901  Радіотехніка

НД-ІІ № 1158110 від 02.07.2013

01.07.2023

40.

6.050902  Радіоелектронні апарати

НД-ІІ № 1142327 від 14.02.2011

01.07.2019

41.

6.050903  Телекомунікації

НД-ІІ № 1158121 від 02.07.2013

01.07.2023

42.

6.051001  Метрологія та інформа-ційно-вимірювальні технології

НД-ІІ № 1158124 від 02.07.2013

01.07.2023

43.

6.051003  Приладобудування

НД-ІІ № 1158129 від 02.07.2013

01.07.2023

44.

6.051004  Оптотехніка

НД-ІІ № 1158142 від 02.07.2013

01.07.2023

45.

6.051101  Авіа- та ракетобуду-вання

НД-ІІ № 1142339 від 14.02.2011

01.07.2018

46.

6.051103  Авіоніка

НД-ІІ № 1157247 від 05.06.2013

01.07.2023

47.

6.051301  Хімічна технологія

НД-ІІ № 1157250 від 05.06.2013

01.07.2023

48.

6.051401  Біотехнологія

НД-ІІ № 1156252 від 08.01.2013

01.07.2022

49.

6.051402  Біомедична інженерія

НД-ІІ № 1176226 від 03.07.2015

01.07.2020

50.

6.051501  Видавничо-поліграфічна справа

НД-ІІ № 1142349 від 14.02.2011

01.07.2019

51.

6.170101  Безпека інформаційних і комунікаційних систем

НД-ІІ № 1142351 від 14.02.2011

01.07.2017

52.

6.170102  Системи технічного захисту інформації

НД-ІІ № 1142352 від 14.02.2011

01.07.2018

Для Навчально-наукового комплексу „Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України „КПІ”

53.

6.040302  Інформатика

НД-ІІ № 1157253 від 05.06.2013

01.07.2018

54.

6.040303  Системний аналіз

НД-ІІ № 1157256 від 05.06.2013

01.07.2018

55.

6.050101  Комп’ютерні науки

НД-ІІ № 1157261 від 05.06.2013

01.07.2018

ІІ.Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей

освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”

 

з/п

Шифр та назва спеціальності

Серія, номер, дата видачі

Термін дії сертифікату

1

2

3

4

Для Національного технічного університету України „КПІ”

1.

7.01020302 Фізична реабілітація

НД-ІІІ № 1157090 від 05.06.2013

01.07.2023

2.

7.02020501 Образотворче мистецтво

НД-ІІІ-IV № 1121464 від 22.11.2011

01.07.2021

3.

7.02030304 Переклад

НД-ІІІ-IV № 1121465 від 22.11.2011

01.07.2020

4.

7.03010101 Соціологія

НД-ІІІ № 1173209 від 06.01.2015

01.07.2024

5.

7.03030202 Зв’язки з громадськістю

НД-ІІІ № 1178137 від 15.03.2016

01.07.2021

6.

7.03030301 Видавнича справа та редагування

НД-ІІІ № 1157202 від 05.06.2013

01.07.2023

7.

7.03040101 Правознавство

НД-ІІІ-IV № 1121905 від 08.02.2012

01.07.2022

8.

7.03050201 Економічна кібернетика

НД-ІІІ № 1176458 від 03.07.2015

01.07.2025

9.

7.03050301 Міжнародна економіка

НД-ІІІ-IV № 1121468 від 22.11.2011

01.07.2017

10.

7.03050401 Економіка підприємства

НД-ІІІ-IV № 1121469 від 22.11.2011

01.07.2017

11.

7.03050701 Маркетинг

НД-ІІІ-IV № 1121470 від 22.11.2011

01.07.2021

12.

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

НД-ІІІ-IV № 1121471 від 22.11.2011

01.07.2021

13.

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

НД-ІІІ № 1158052 від 02.07.2013

01.07.2023

14.

7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

НД-ІІІ № 1158055 від 02.07.2013

01.07.2023

15.

7.04020101 Математика

НД-ІІІ № 1156127 від 16.10.2012

01.07.2022

16.

7.04020301 Фізика

НД-ІІІ № 1156129 від 16.10.2012

01.07.2022

17.

7.04020401 Прикладна фізика

НД-ІІІ-IV № 1121473 від 22.11.2011

01.07.2021

18.

7.04030101 Прикладна математика

НД-ІІІ № 1157805 від 02.07.2013

01.07.2023

19.

7.05010101 Інформаційні управляю-чі системи та технології (за галузя-ми)

НД-ІІІ № 1157808 від 02.07.2013

01.07.2023

20.

7.05010102 Інформаційні технології проектування

НД-ІІІ № 1157810 від 02.07.2013

01.07.2023

21.

7.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

НД-ІІІ-IV № 1121474 від 22.11.2011

01.07.2017

22.

7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

НД-ІІІ № 1157813 від 02.07.2013

01.07.2023

23.

7.05010202 Системне програмування

НД-ІІІ № 1121615 від 21.12.2011

01.07.2020

24.

7.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

НД-ІІІ № 1157815 від 02.07.2013

01.07.2023

25.

7.05010301 Програмне забезпечення систем

НД-ІІІ № 1157818 від 02.07.2013

01.07.2023

26.

7.05010302 Інженерія програмного забезпечення

НД-ІІІ № 1157820 від 02.07.2013

01.07.2023

27.

7.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

НД-ІІІ № 1157823 від 02.07.2013

01.07.2023

28.

7.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

НД-ІІІ № 1157825 від 02.07.2013

01.07.2023

29.

7.05020201 Автоматизоване упра-вління технологічними процесами

НД-ІІІ № 1158058 від 02.07.2013

01.07.2023

30.

7.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

НД-ІІІ № 1158060 від 02.07.2013

01.07.2023

31.

7.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин

НД-ІІІ № 1157204 від 05.06.2013

01.07.2023

32.

7.05030102 Шахтне і підземне будівництво

НД-ІІІ № 1122962 від 16.10.2012

01.07.2022

33.

7.05040105 Спеціальна металургія

НД-ІІІ № 1158063 від 02.07.2013

01.07.2023

34.

7.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

НД-ІІІ № 1158066 від 02.07.2013

01.07.2023

35.

7.05040302 Фізичне матеріалознавство

НД-ІІІ № 1158069 від 02.07.2013

01.07.2023

36.

7.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття

НД-ІІІ № 1158071 від 02.07.2013

01.07.2023

37.

7.05040304 Металознавство

НД-ІІІ № 1158073 від 02.07.2013

01.07.2023

38.

7.05050101 Динаміка і міцність машин

НД-ІІІ № 1157223 від 05.06.2013

01.07.2023

39.

7.05050201 Технології машинобудування

НД-ІІІ № 1157214 від 05.06.2013

01.07.2023

40.

7.05050203 Обладнання та техноло-гії пластичного формування конструкцій машинобудування

НД-ІІІ № 1157216 від 05.06.2013

01.07.2023

41.

7.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями

НД-ІІІ № 1157218 від 05.06.2013

01.07.2023

42.

7.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавто-матика

НД-ІІІ № 1157220 від 05.06.2013

01.07.2023

43.

7.05050206 Машини і технології паковання

НД-ІІІ № 1121614 від 21.12.2011

01.07.2020

44.

7.05050301 Металорізальні верстати та системи

НД-ІІІ № 1157226 від 05.06.2013

01.07.2023

45.

7.05050302 Інструментальне виробництво

НД-ІІІ № 1157228 від 05.06.2013

01.07.2023

46.

7.05050303 Обладнання лісового комплексу

НД-ІІІ № 1157230 від 05.06.2013

01.07.2023

47.

7.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1121475 від 22.11.2011

01.07.2019

48.

7.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

НД-ІІІ № 1158075 від 02.07.2013

01.07.2023

49.

7.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

НД-ІІІ-IV № 1121476 від 22.11.2011

01.07.2016

50.

7.05050401 Технології та устаткування зварювання

НД-ІІІ № 1157207 від 05.06.2013

01.07.2023

51.

7.05050402 Зварювальні установки

НД-ІІІ № 1157209 від 05.06.2013

01.07.2023

52.

7.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

НД-ІІІ № 1157211 від 05.06.2013

01.07.2023

53.

7.05060101 Теплоенергетика

НД-ІІІ № 1158078 від 02.07.2013

01.07.2023

54.

7.05060102 Теплофізика

НД-ІІІ № 1158080 від 02.07.2013

01.07.2023

55.

7.05060103 Теплові електричні станції

НД-ІІІ № 1158082 від 02.07.2013

01.07.2023

56.

7.05060105 Енергетичний менеджмент

НД-ІІІ № 1171347 від 05.08.2014

01.07.2024

57.

7.05060301 Атомна енергетика

НД-ІІІ № 1158085 від 02.07.2013

01.07.2023

58.

7.05060401 Котли і реактори

НД-ІІІ № 1158088 від 02.07.2013

01.07.2023

59.

7.05070101 Електричні станції

НД-ІІІ № 1157233 від 05.06.2013

01.07.2023

60.

7.05070102 Електричні системи і мережі

НД-ІІІ № 1157235 від 05.06.2013

01.07.2023

61.

7.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

НД-ІІІ № 1158090 від 02.07.2013

01.07.2023

62.

7.05070104 Техніка та електрофізика високих напруг

НД-ІІІ № 1157237 від 05.06.2013

01.07.2023

63.

7.05070106 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

НД-ІІІ № 1157239 від 05.06.2013

01.07.2023

64.

7.05070107 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

НД-ІІІ-IV № 1121479 від 22.11.2011

01.07.2020

65.

7.05070108 Енергетичний менеджмент

НД-ІІІ № 1171349 від 05.08.2014

01.07.2024

66.

7.05070201 Електричні машини і апарати

НД-ІІІ № 1157242 від 05.06.2013

01.07.2023

67.

7.05070204 Електромеханічні сис-теми автоматизації та електропри-вод

НД-ІІІ № 1158092 від 02.07.2013

01.07.2023

68.

7.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

НД-ІІІ № 1158094 від 02.07.2013

01.07.2023

69.

7.05080101 Мікро- та наноелект-ронні прилади і пристрої

НД-ІІІ № 1158097 від 02.07.2013

01.07.2023

70.

7.05080102 Фізична та біомедична електроніка

НД-ІІІ № 1158099 від 02.07.2013

01.07.2023

71.

7.05080201 Електронні прилади та пристрої

НД-ІІІ № 1158101 від 02.07.2013

01.07.2023

72.

7.05080202 Електронні системи

НД-ІІІ № 1157245 від 05.06.2013

01.07.2023

73.

7.05080301 Акустичні засоби та системи

НД-ІІІ № 1158104 від 02.07.2013

01.07.2023

74.

7.05080302 Аудіо-, відео- та кінотехніка

НД-ІІІ № 1158106 від 02.07.2013

01.07.2023

75.

7.05080303 Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

НД-ІІІ № 1158108 від 02.07.2013

01.07.2023

76.

7.05090101 Радіотехніка

НД-ІІІ № 1158111 від 02.07.2013

01.07.2023

77.

7.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

НД-ІІІ № 1158113 від 02.07.2013

01.07.2023

78.

7.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

НД-ІІІ № 1158115 від 02.07.2013

01.07.2023

79.

7.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

НД-ІІІ № 1158117 від 02.07.2013

01.07.2023

80.

7.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

НД-ІІІ № 1158119від 02.07.2013

01.07.2023

81.

7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

НД-ІІІ-IV № 1121480 від 22.11.2011

01.07.2019

82.

7.05090301 Інформаційні мережі зв’язку

НД-ІІІ № 1171351 від 05.08.2014

01.07.2024

83.

7.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі

НД-ІІІ № 1157828 від 02.07.2013

01.07.2023

84.

7.05090303 Технології та засоби телекомунікацій

НД-ІІІ № 1158122 від 02.07.2013

01.07.2023

85.

7.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка

НД-ІІІ № 1158125 від 02.07.2013

01.07.2023

86.

7.05100102 Інформаційні вимірювальні системи

НД-ІІІ № 1158127 від 02.07.2013

01.07.2023

87.

7.05100301 Технології приладобудування

НД-ІІІ № 1158130 від 02.07.2013

01.07.2023

88.

7.05100302 Прилади і системи точної механіки

НД-ІІІ № 1158132 від 02.07.2013

01.07.2023

89.

7.05100303 Прилади і системи орієнтації та навігації

НД-ІІІ № 1158134 від 02.07.2013

01.07.2023

90.

7.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу

НД-ІІІ № 1158136 від 02.07.2013

01.07.2023

91.

7.05100305 Прилади і системи неруйнівного контролю

НД-ІІІ № 1158138 від 02.07.2013

01.07.2023

92.

7.05100306 Інформаційні технології в приладобудуванні

НД-ІІІ № 1158140 від 02.07.2013

01.07.2023

93.

7.05100307 Медичні прилади і системи

НД-ІІІ-IV № 1121482 від 22.11.2011

01.07.2019

94.

7.05100403 Фотоніка та оптоінформатика

НД-ІІІ № 1158143 від 02.07.2013

01.07.2023

95.

7.05100405 Оптико-електронне приладобудування

НД-ІІІ № 1158145 від 02.07.2013

01.07.2023

96.

7.05110101 Літаки і вертольоти

НД-ІІІ-IV № 1121483 від 22.11.2011

01.07.2018

97.

7.05110302 Системи керування літальними апаратами та комплексами

НД-ІІІ № 1157248 від 05.06.2013

01.07.2023

98.

7.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин

НД-ІІІ № 1158147 від 02.07.2013

01.07.2023

99.

7.05130102 Хімічні технології органічних речовин

НД-ІІІ № 1158149 від 02.07.2013

01.07.2023

100.

7.05130103 Технічна електрохімія

НД-ІІІ № 1158151 від 02.07.2013

01.07.2023

101.

7.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

НД-ІІІ № 1158153 від 02.07.2013

01.07.2023

102.

7.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

НД-ІІІ № 1158155 від 02.07.2013

01.07.2023

103.

7.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

НД-ІІІ № 1157251 від 05.06.2013

01.07.2023

104.

7.05140101 Промислова біотехнологія

НД-ІІІ № 1156253 від 08.01.2013

01.07.2022

105.

7.05140102 Молекулярна біотехнологія

НД-ІІІ № 1171353 від 05.08.2014

01.07.2024

106.

7.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

НД-ІІІ-IV № 1121484 від 22.11.2011

01.07.2020

107.

7.05150101 Технології друкованих видань

НД-ІІІ № 1171354 від 05.08.2014

01.07.2024

108.

7.05150102 Технології електронних мультимедійних видань

НД-ІІІ-IV № 1122958 від 16.10.2012

01.07.2022

109.

7.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1121487 від 22.11.2011

01.07.2017

110.

7.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1122959 від 16.10.2012

01.07.2022

111.

7.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

НД-ІІІ-IV № 1122960 від 16.10.2012

01.07.2022

112.

7.13010201 Соціальна робота

НД-ІІІ-IV № 1121490 від 22.11.2011

01.07.2020

113.

7.17010101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем

НД-ІІІ-IV № 1121491 від 22.11.2011

01.07.2017

114.

7.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

НД-ІІІ-IV № 1121492 від 22.11.2011

01.07.2018

115.

7.18010011 Інтелектуальна власність

НД-ІІІ-IV № 1122961 від 16.10.2012

01.07.2022

Для Навчально-наукового комплексу „Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України „КПІ”

116.

7.04030203 Соціальна інформатика

НД-ІІІ № 1157254 від 05.06.2013

01.07.2018

117.

7.04030301 Системний аналіз і управління

НД-ІІІ № 1157257 від 05.06.2013

01.07.2018

118.

7.04030302 Системи і методи прийняття рішень

НД-ІІІ № 1157259 від 05.06.2013

01.07.2018

119.

7.05010102 Інформаційні техно-логії проектування

НД-ІІІ № 1158157 від 02.07.2013

01.07.2018

120.

7.05010103 Системне проектування

НД-ІІІ № 1157262 від 05.06.2013

01.07.2018

ІІІ.Перелік сертифікатів про акредитацію спеціальностей

освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

з/п

Шифр та назва спеціальності

Серія, номер, дата видачі

Термін дії сертифікату

1

2

3

4

Для Національного технічного університету України „КПІ”

1.

Акредитація НТУУ „КПІ” за статусом вищого навчального закладу IV рівня

РД-IV № 1158760 від 02.07.2013

01.07.2023

2.

8.02020501 Образотворче мистецтво

НД-ІІІ-IV № 1121464 від 22.11.2011

01.07.2021

3.

8.02030304 Переклад

НД-ІІІ-IV № 1121465 від 22.11.2011

01.07.2020

4.

8.03010101 Соціологія

НД- IV № 1173210 від 06.01.2015

01.07.2024

5.

8.03030202 Зв'язки з громадськістю

НД-ІV № 1176225 від 03.07.2015

01.07.2020

6.

8.03030301 Видавнича справа та редагування

НД-IV № 1171346 від 05.08.2014

01.07.2024

7.

8.03040101 Правознавство

НД-ІІІ-IV № 1121905 від 08.02.2012

01.07.2022

8.

8.03050201 Економічна кібернетика

НД-IV № 1176459 від 03.07.2015

01.07.2025

9.

8.03050301 Міжнародна економіка

НД-ІІІ-IV № 1121468 від 22.11.2011

01.07.2017

10.

8.03050401 Економіка підприємства

НД-ІІІ-IV № 1121469 від 22.11.2011

01.07.2017

11.

8.03050701 Маркетинг

НД-ІІІ-IV № 1121470 від 22.11.2011

01.07.2021

12.

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

НД-ІІІ-IV № 1121471 від 22.11.2011

01.07.2021

13.

8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності

НД-IV № 1121472 від 22.11.2011

01.07.2019

14.

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

НД-IV № 1158053 від 02.07.2013

01.07.2023

15.

8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

НД- IV № 1158056 від 02.07.2013

01.07.2023

16.

8.04020101 Математика

НД-IV № 1156128 від 16.10.2012

01.07.2022

17.

8.04020301 Фізика

НД-IV № 1156130 від 16.10.2012

01.07.2022

18.

8.04020401 Прикладна фізика

НД-ІІІ-IV № 1121473 від 22.11.2011

01.07.2021

19.

8.04030101 Прикладна математика

НД-IV № 1157806 від 02.07.2013

01.07.2023

20.

8.05010101 Інформаційні управляю-чі системи та технології (за галузями)

НД-IV № 1157809 від 02.07.2013

01.07.2023

21.

8.05010102 Інформаційні технології проектування

НД-IV № 1157811 від 02.07.2013

01.07.2023

22.

8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

НД-ІІІ-IV № 1121474 від 22.11.2011

01.07.2017

23.

8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

НД-IV № 1157814 від 02.07.2013

01.07.2023

24.

8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи

НД-IV № 1157816 від 02.07.2013

01.07.2023

25.

8.05010301 Програмне забезпечення систем

НД-IV № 1157819 від 02.07.2013

01.07.2023

26.

8.05010302 Інженерія програмного забезпечення

НД-IV № 1157821 від 02.07.2013

01.07.2023

27.

8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

НД-IV № 1157824 від 02.07.2013

01.07.2023

28.

8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи

НД-IV № 1157826 від 02.07.2013

01.07.2023

29.

8.05020201 Автоматизоване упра-вління технологічними процесами

НД-IV № 1158059 від 02.07.2013

01.07.2023

30.

8.05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва

НД-IV № 1158061 від 02.07.2013

01.07.2023

31.

8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин

НД-IV № 1157205 від 05.06.2013

01.07.2023

32.

8.05030102 Шахтне і підземне будівництво

НД-IV № 1122963 від 16.10.2012

01.07.2022

33.

8.05040105 Спеціальна металургія

НД-IV № 1158064 від 02.07.2013

01.07.2023

34.

8.05040201 Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

НД-IV № 1158067 від 02.07.2013

01.07.2023

35.

8.05040302 Фізичне матеріалознавство

НД-IV № 1158070 від 02.07.2013

01.07.2023

36.

8.05040303 Композиційні та порошкові матеріали, покриття

НД-IV № 1158072 від 02.07.2013

01.07.2023

37.

8.05040304 Металознавство

НД-IV № 1158074 від 02.07.2013

01.07.2023

38.

8.05050101 Динаміка і міцність машин

НД-IV № 1157224 від 05.06.2013

01.07.2023

39.

8.05050201 Технології машинобудування

НД-IV № 1157215 від 05.06.2013

01.07.2023

40.

8.05050203 Обладнання та техно-логії пластичного формування конструкцій машинобудування

НД-IV № 1157217 від 05.06.2013

01.07.2023

41.

8.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями

НД-IV № 1157219 від 05.06.2013

01.07.2023

42.

8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

НД-IV № 1157221 від 05.06.2013

01.07.2023

43.

8.05050206 Машини і технології паковання

НД-IV № 1157827 від 02.07.2013

01.07.2023

44.

8.05050301 Металорізальні верстати та системи

НД-IV № 1157227 від 05.06.2013

01.07.2023

45.

8.05050302 Інструментальне виробництво

НД-IV № 1157229 від 05.06.2013

01.07.2023

46.

8.05050303 Обладнання лісового комплексу

НД-IV № 1157231 від 05.06.2013

01.07.2023

47.

8.05050314 Обладнання фарма-цевтичних та біотехнологічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1121475 від 22.11.2011

01.07.2019

48.

8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних  матеріалів

НД-IV № 1158076 від 02.07.2013

01.07.2023

49.

8.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси

НД-ІІІ-IV № 1121476 від 22.11.2011

01.07.2016

50.

8.05050401 Технології та устаткування зварювання

НД-IV № 1157208 від 05.06.2013

01.07.2023

51.

8.05050402 Зварювальні установки

НД-IV № 1157210 від 05.06.2013

01.07.2023

52.

8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

НД-IV № 1157212 від 05.06.2013

01.07.2023

53.

8.05060101 Теплоенергетика

НД-IV № 1158079 від 02.07.2013

01.07.2023

54.

8.05060102 Теплофізика

НД-IV № 1158081 від 02.07.2013

01.07.2023

55.

8.05060103 Теплові електричні станції

НД-IV № 1158083 від 02.07.2013

01.07.2023

56.

8.05060105 Енергетичний менеджмент

НД-IV № 1171348 від 05.08.2014

01.07.2024

57.

8.05060301 Атомна енергетика

НД-IV № 1158086 від 02.07.2013

01.07.2023

58.

8.05060401 Котли і реактори

НД-IV № 1158089 від 02.07.2013

01.07.2023

59.

8.05070101 Електричні станції

НД-IV № 1157234 від 05.06.2013

01.07.2023

60.

8.05070102 Електричні системи і мережі

НД-IV № 1157236 від 05.06.2013

01.07.2023

61.

8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

НД-IV № 1158091 від 02.07.2013

01.07.2023

62.

8.05070104 Техніка та електрофізика високих напруг

НД-IV № 1157238 від 05.06.2013

01.07.2023

63.

8.05070106 Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

НД-IV № 1157240 від 05.06.2013

01.07.2023

64.

8.05070107 Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

НД-ІІІ-IV № 1121479 від 22.11.2011

01.07.2020

65.

8.05070108 Енергетичний менеджмент

НД-IV № 1171350 від 05.08.2014

01.07.2024

66.

8.05070201 Електричні машини і апарати

НД-IV № 1157243 від 05.06.2013

01.07.2023

67.

8.05070204 Електромеханічні сис-теми автоматизації та електропри-вод

НД-IV № 1158093 від 02.07.2013

01.07.2023

68.

8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

НД-IV № 1158095 від 02.07.2013

01.07.2023

69.

8.05080101 Мікро- та наноелект-ронні прилади і пристрої

НД-IV № 1158098 від 02.07.2013

01.07.2023

70.

8.05080102 Фізична та біомедична електроніка

НД-IV № 1158100 від 02.07.2013

01.07.2023

71.

8.05080201 Електронні прилади та пристрої

НД-IV № 1158102 від 02.07.2013

01.07.2023

72.

8.05080202 Електронні системи

НД-IV № 1157246 від 05.06.2013

01.07.2023

73.

8.05080301 Акустичні засоби та системи

НД-IV № 1158105 від 02.07.2013

01.07.2023

74.

8.05080302 Аудіо-, відео- та кінотехніка

НД-IV № 1158107 від 02.07.2013

01.07.2023

75.

8.05080303 Медичні акустичні та біоакустичні прилади і апарати

НД-IV № 1158109 від 02.07.2013

01.07.2023

76.

8.05090101 Радіотехніка

НД-IV № 1158112 від 02.07.2013

01.07.2023

77.

8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

НД-IV № 1158114 від 02.07.2013

01.07.2023

78.

8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

НД-IV № 1158116 від 02.07.2013

01.07.2023

79.

8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби

НД-IV № 1158118 від 02.07.2013

01.07.2023

80.

8.05090203 Інтелектуальні техно-логії мікросистемної радіо електрон-ної техніки

НД-IV № 1158120 від 02.07.2013

01.07.2023

81.

8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи

НД-ІІІ-IV № 1121480 від 22.11.2011

01.07.2019

82.

8.05090301 Інформаційні мережі зв’язку

НД-IV № 1171352 від 05.08.2014

01.07.2024

83.

8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі

НД-IV № 1157829 від 02.07.2013

01.07.2023

84.

8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій

НД-IV № 1158123 від 02.07.2013

01.07.2023

85.

8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка

НД-IV № 1158126 від 02.07.2013

01.07.2023

86.

8.05100102 Інформаційні вимірювальні системи

НД-IV № 1158128 від 02.07.2013

01.07.2023

87.

8.05100301 Технології приладобудування

НД-IV № 1158131 від 02.07.2013

01.07.2023

88.

8.05100302 Прилади і системи точної механіки

НД-IV № 1158133 від 02.07.2013

01.07.2023

89.

8.05100303 Прилади і системи орієнтації та навігації

НД-IV № 1158135 від 02.07.2013

01.07.2023

90.

8.05100304 Прилади і системи екологічного моніторингу

НД-IV № 1158137 від 02.07.2013

01.07.2023

91.

8.05100305 Прилади і системи неруйнівного контролю

НД-IV № 1158139 від 02.07.2013

01.07.2023

92.

8.05100306 Інформаційні технології в приладобудуванні

НД-IV № 1158141 від 02.07.2013

01.07.2023

93.

8.05100307 Медичні прилади і системи

НД-ІІІ-IV № 1121482 від 22.11.2011

01.07.2019

94.

8.05100403 Фотоніка та оптоінформатика

НД-IV № 1158144 від 02.07.2013

01.07.2023

95.

8.05100405 Оптико-електронне приладобудування

НД-IV № 1158146 від 02.07.2013

01.07.2023

96.

8.05110101 Літаки і вертольоти

НД-ІІІ-IV № 1121483 від 22.11.2011

01.07.2018

97.

8.05110302 Системи керування літальними апаратами та комплексами

НД-IV № 1157249 від 05.06.2013

01.07.2023

98.

8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин

НД-IV № 1158148 від 02.07.2013

01.07.2023

99.

8.05130102 Хімічні технології органічних речовин

НД-IV № 1158150 від 02.07.2013

01.07.2023

100.

8.05130103 Технічна електрохімія

НД-IV № 1158152 від 02.07.2013

01.07.2023

101.

8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

НД-IV № 1158154 від 02.07.2013

01.07.2023

102.

8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів

НД-IV № 1158156 від 02.07.2013

01.07.2023

103.

8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини

НД-IV № 1157252 від 05.06.2013

01.07.2023

104.

8.05140101 Промислова біотехнологія

НД-IV № 1156254 від 08.01.2013

01.07.2022

105.

8.05140102 Молекулярна біотехнологія

НД-IV № 1173211 від 06.01.2015

01.07.2024

106.

8.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика

НД-ІІІ-IV № 1121484 від 22.11.2011

01.07.2020

107.

8.05150101 Технології друкованих видань

НД-IV № 1171355 від 05.08.2014

01.07.2024

108.

8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань

НД-ІІІ-IV № 1122958 від 16.10.2012

01.07.2022

109.

8.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1121487 від 22.11.2011

01.07.2017

110.

8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

НД-ІІІ-IV № 1122959 від 16.10.2012

01.07.2022

111.

8.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань

НД-ІІІ-IV № 1122960 від 16.10.2012

01.07.2022

112.

8.13010201 Соціальна робота

НД-ІІІ-IV № 1121490 від 22.11.2011

01.07.2020

113.

8.17010101 Безпека інформацій-них і комунікаційних систем

НД-ІІІ-IV № 1121491 від 22.11.2011

01.07.2017

114.

8.17010201 Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

НД-ІІІ-IV № 1121492 від 22.11.2011

01.07.2018

115.

8.18010011 Інтелектуальна власність

НД-ІІІ-IV № 1122961 від 16.10.2012

01.07.2022

116.

8.18010012 Управління інноваційною діяльністю

НД-IV № 1121493 від 22.11.2011

01.07.2019

117.

8.18010018 Адміністративний менеджмент

НД-IV № 1156126 від 16.10.2012

01.07.2022

Для Навчально-наукового комплексу „Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України „КПІ”

118.

8.04030203 Соціальна інформатика

НД-IV № 1157255 від 05.06.2013

01.07.2018

119.

8.04030301 Системний аналіз і управління

НД-IV № 1157258 від 05.06.2013

01.07.2018

120.

8.04030302 Системи і методи прийняття рішень

НД-IV № 1157260 від 05.06.2013

01.07.2018

121.

8.05010102 Інформаційні технології проектування

НД-IV № 1158158 від 02.07.2013

01.07.2018

122.

8.05010103 Системне проектування

НД-IV № 1157263 від 05.06.2013

01.07.2018

123.

8.05010104 Системи штучного інтелекту

НД-IV № 1172444 від 09.09.2014

01.07.2019

124.

8.18010013 Управління проектами

НД-IV № 1179235 від 21.06.2016

01.07.2021

Наверх