ПЕРЕЛІК

АКРЕДИТОВАНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ (СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ), ЗА ЯКИМИ НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ БУДЕ ПРОВОДИТИ ПРОЦЕДУРУ АТЕСТАЦІЇ

відповідно до наказу МОН України № 537 від 19.05.2016

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Спеціальність

Термін дії сертифіката про акредитацію

Спеціаліст

7.12010001 – Лікувальна справа

01.07.2023

7.12010002 – Педіатрія

01.07.2023

7.12010003 – Медико-профілактична справа

01.07.2023

7.12010004 – Медична психологія

01.07.2017

7.12010005 – Стоматологія

01.07.2023

7.12020101 – Фармація

01.07.2025

7.12020104 – Технологія парфумерно-косметичних засобів

01.07.2020

Молодший спеціаліст

5.12010106 – Стоматологія ортопедична

01.07.2020

Первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура)

Акушерство та гінекологія, анестезіологія
та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби,

дерматовенерологія,

дитяча хірургія,

епідеміологія,

загальна гігієна,

загальна практика – сімейна медицина,

загальна фармація,

інфекційні хвороби,

клінічна онкологія,

медицина
невідкладних станів,

медична психологія,

неврологія, нейрохірургія,

неонатологія,

ортопедія і травматологія,

отоларингологія,

офтальмологія,

патологічна анатомія,

педіатрія, психіатрія,

пульмонологія та фтизіатрія,

радіологія,

спортивна медицина,

стоматологія,

судово-медична експертиза,  урологія,

хірургія.

01.07.2023

 

 

 

 

Наверх