Перелік акредитованих освітніх програм (спеціальностей, напрямів підготовки) Державного вищого навчального закладу «Київський коледж транспортної інфраструктури» та строки дії відповідного сертифіката про акредитацію, за якими буде проводитися процедура атестації

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Наявні  галузі знань і спеціальності відповідно до діючої ліцензії

Перерозподіл  галузей знань і спеціальностей за Переліком галузей знань та спеціальностей 2015 року

Серія, № сертифікату про акредитацію

Строк дії сертифікату про акредитацію

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування напряму підготовки

(спеціальності)

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

 

0305 Економіка та підприємництво

5.03050702

Комерційна діяльність

 

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

НД-І № 1160019

до 01 липня 2019 року

5.03050901

Бухгалтерський облік

071 Облік та оподаткування

НД-І № 1160018

до 01 липня 2019 року

 

 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

5.07010103 Організація перевезень і управління на залізничному транспорті

 

 

  27 Транспорт

 

275 Транспортні технології (залізничний транспорт)

НД-І № 1160020

до 01 липня 2019 року

5.07010502 Технічне обслуговування і ремонт вагонів

273 Залізничний транспорт

НД-І № 1160021

до 01 липня 2019 року

Наверх