Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

49010, м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2. тел. 776-59-47

Факс: (0562)47-18-66, Е-mail:  dnuzt@diit.edu.ua

 

Перелік сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

 

Код та назва напряму підготовки та спеціальності

Освітній ступінь/освітньо-кваліфікаційний рівень

Серія

Номер

Термін дії сертифікату

6.020303 філологія

бакалавр

НД-ІІ

0440746

01.07.2018

6.030502 економічна кібернетика

-//-

НД-ІІ

0456935

01.07.2023

6.030508 фінанси і кредит

-//-

НД-ІІ

0440748

01.07.2019

6.030509 облік і аудит

-//-

НД-ІІ

0456936

01.07.2023

6.030601 менеджмент

-//-

НД-ІІ

0479496

01.07.2025

6.040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

-//-

НД-ІІ

0479050

01.07.2026

6.050102 комп’ютерна інженерія

-//-

НД-ІІ

0456938

01.07.2023

6.050103 програмна інженерія

-//-

НД-ІІ

0456939

01.07.2023

6.050202 автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

-//-

НД-ІІ

0456940

01.07.2023

6.050503 машинобудування

-//-

НД-ІІ

0456941

01.07.2023

6.050601 теплоенергетика

-//-

НД-ІІ

0456942

01.07.2023

6.050701 електротехніка та електротехнології

-//-

НД-ІІ

0456943

01.07.2023

6.050702 електромеханіка

-//-

НД-ІІ

0456944

01.07.2023

6.060101 будівництво

-//-

НД-ІІ

0456945

01.07.2023

6.060103 гідротехніка (водні ресурси) (водні ресурси)

-//-

НД-ІІ

0456946

01.07.2023

6.070101 транспортні технології (за видами транспорту)

-//-

НД-ІІ

0456947

01.07.2023

6.070105 рухомий склад залізниць

-//-

НД-ІІ

0456948

01.07.2023

6.070108 залізничні споруди та колійне господарство

-//-

НД-ІІ

0456949

01.07.2023

6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем

-//-

НД-ІІ

0440747

01.07.2018

7.02030304 переклад

спеціаліст

НД-ІІІ

0445023

01.07.2020

7.03050201 економічна кібернетика

-//-

НД-ІІІ

0456950

01.07.2023

7.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

-//-

НД-ІІІ

0445025

01.07.2020

7.03050901 облік і аудит

-//-

НД-ІІІ

0456951

01.07.2023

7.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

-//-

НД-ІІІ

0456953

01.07.2023

7.05010201 комп’ютерні системи та мережі

-//-

НД-ІІІ

0456954

01.07.2023

7.05010301 програмне забезпечення систем

-//-

НД-ІІІ

0456956

01.07.2023

7.05020203 автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

-//-

НД-ІІІ

0456958

01.07.2023

7.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

-//-

НД-ІІІ

0456960

01.07.2023

7.05060101 теплоенергетика

-//-

НД-ІІІ

0456962

01.07.2023

7.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

-//-

НД-ІІІ

0456964

01.07.2023

7.05070203 електричний транспорт

-//-

НД-ІІІ

0456966

01.07.2023

7.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод

-//-

НД-ІІІ

0456968

01.07.2023

7.06010101 промислове і цивільне будівництво

-//-

НД-ІІІ

0456970

01.07.2023

7.06010106 мости і транспортні тунелі

-//-

НД-ІІІ

0456972

01.07.2023

7.06010108 водопостачання та водовідведення

-//-

НД-ІІІ

0456974

01.07.2023

7.07010102 організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

-//-

НД-ІІІ

0456976

01.07.2023

7.07010501 локомотиви та локомотивне господарство

-//-

НД-ІІІ

0456978

01.07.2023

7.07010502 вагони та вагонне господарство

спеціаліст

НД-ІІІ

0456980

01.07.2023

7.07010801 залізничні споруди та колійне господарство

-//-

НД-ІІІ

0457002

01.07.2023

7.17010101 безпека інформаційних і комунікаційних систем

-//-

НД-ІІІ

0445046

01.07.2019

8.03050801 фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

магістр

НД-ІV

0445048

01.07.2019

8.03050901 облік і аудит

-//-

НД-ІV

0456952

01.07.2023

8.03060101 менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

-//-

НД-ІV

0476374

01.07.2025

8.04010601 екологія та охорона навколишнього середовища(чергова акредитація)

-//-

НД-ІV

0445051

01.07.2016

8.05010201 комп’ютерні системи та мережі

-//-

НД-ІV

0456955

01.07.2023

8.05010301 програмне забезпечення систем

-//-

НД-ІV

0456957

01.07.2023

8.05020203 автоматика та автоматизація на транспорті (за видами транспорту)

-//-

НД-ІV

0456959

01.07.2023

8.05050308 підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

-//-

НД-ІV

0456961

01.07.2023

8.05060101 теплоенергетика

-//-

НД-ІV

0456963

01.07.2023

8.05070103 електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

-//-

НД-ІV

0456965

01.07.2023

8.05070203 електричний транспорт

-//-

НД-ІV

0456967

01.07.2023

8.05070204 електромеханічні системи автоматизації та електропривод

-//-

НД-ІV

0456969

01.07.2023

8.06010101 промислове і цивільне будівництво

-//-

НД-ІV

0456971

01.07.2023

8.06010106 мости і транспортні тунелі

-//-

НД-ІV

0456973

01.07.2023

8.06010108 водопостачання та водовідведення

-//-

НД-ІV

0456975

01.07.2023

8.07010102 організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

-//-

НД-ІV

0456977

01.07.2023

8.07010501 локомотиви та локомотивне господарство

-//-

НД-ІV

0456979

01.07.2023

8.07010502 вагони та вагонне господарство

-//-

НД-ІV

0457001

01.07.2023

8.07010801 залізничні споруди та колійне господарство

-//-

НД-ІV

0457003

01.07.2023

8.17010101 безпека інформаційних і комунікаційних систем

-//-

НД-ІV

0445069

01.07.2019

8.18010013 управління проектами

-//-

НД-ІV

0471916

01.07.2024

8.18010014 управління фінансово-економічною безпекою

-//-

НД-ІV

0473534

01.07.2020

8.18010025 інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

-//-

НД-ІV

0449951

01.07.2021

Наверх