ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ТЕХНІКУМ»

вул. Померанчука, 28, м. Рубіжне, Луганська обл., 93009, тел. 095 3491210 , 096 2933739

e-mail: pipt_pm@ukr.net

 

Перелік акредитованих спеціальностей, за якими вищий навчальний заклад буде проводити процедуру атестації  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

 

Шифр і назва напряму

Шифр і назва спеціальності

Серія і номер документа

Термін дії

0305

 

Економіка

та підприємництво

5.03050901

 

Бухгалтерський облік

НД-І № 1377758

До 01.07.2025 р.

0101

 

Педагогічна освіта

 

 

5.01010401

 

Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Витяг № 912-АК

від 12.07.2016 р.

 з рішення акредитаційної комісії

від 05.07.2016 р.

Протокол № 122

До 01.07.2026 р.

 

Наверх