Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Міністерстві освіти і науки України, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»  станом на 07.03.2017

Захід № 1: Запровадження ефективного державного моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів. 

Головний виконавець: Костенко О. І., начальник управління з питань державного майна та підприємств. 

На забезпечення виконання  пункту 34 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (далі – Заходи), Міністерством освіти і науки України спільно з Державним підприємством  «Центр державного земельного кадастру» здійснюється розробка інформаційного веб-порталу, на якому буде відображена інформація про всі зареєстровані у Державному земельному кадастрі земельні ділянки які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України.

Пілотним проектом передбачається розмістити на карті інформацію про земельні ділянки які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України, їх положення, форму, розміри, якісні ознаки та динаміку використання. За результатами підготовки проекту пілотного проекту буде визначено такі фундаментальні характеристики карти, як наочність та читаність карти, і, як наслідок, її придатність для використання за тією метою, для якої вона була створена.

Станом на 07.03.2017 Управлінням з питань державного майна та підприємств виконано наступні кроки:

1. Проведено ряд зустрічей з новим керівництвом та відповідальними працівниками Державного підприємства  «Центр державного земельного кадастру».

2. Від навчальних закладів II-IV рівнів акредитації м. Києва та області отримано завірені копії документів, що посвідчують право на володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у підпорядкуванні навчального закладу.

3. Працівниками Державного підприємства  «Центр державного земельного кадастру» доопрацьовується інформаційний портал та програмне забезпечення для наповнення порталу відповідною інформацією.

4. Працівниками Міністерства спільно з представниками Державного підприємства проводиться робота по можливостям інтеграції інформаційного порталу на сайт Міністерства.

5. Проводиться робота по вирішенню проблемних питань під час наповнення інформаційного порталу (виправлення помилок, встановлення меж ділянок, пошук ділянок, робота з навчальними закладами та інше) з метою його запуску.

6. Під час опрацювання внесеної інформації встановлюються факти можливого вчинення протиправних дій посадовими особами із земельними ділянками.

7. Проводиться аналіз можливої ефективності роботи даного інформаційного порталу.

8. Працівниками Міністерства проводиться аналіз достовірності отриманих даних від навчальних закладів.

9. В майбутньому заплановано ряд зустрічей з представниками Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» для подальшої координації та адміністрування роботи інформаційного порталу.

10. Підготовлено звернення до Мінагрополітики та Держгеокадастру щодо підтримки забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 р. № 803-р. 

Захід № 2: Запровадження кращого європейського досвіду для конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та науково-технічних розробок, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

Головний виконавець: Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку. 

На виконання пункту 35 Заходів розроблено Порядок проведення конкурсного   відбору проектів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які виконуватимуться ВНЗ та науковими установами, що належать до сфери управління МОН, за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок), який наразі знаходиться на погодженні.

Проект Порядку був схвалений на пленарному засідання Ради проректорів з наукової роботи та директорів наукових установ МОН.

Окрім того, Департаментом науково-технічного розвитку спільно з робочою групою було розроблено форму анотації до проекту дослідження або розробки для подальшого затвердження її наказом МОН. ЦІ анотації після оголошення конкурсного відбору та подання проектів до Міністерства будуть розміщені на офіційному веб-сайті МОН. 

Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

На виконання пункту 36 Заходів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», який 19.10.2016 розміщено на офіційному веб-сайті МОН для громадського обговорення.

Після громадського обговорення даний проект постанови Кабінету Міністрів України доопрацьовується з урахуванням думки академічної громадськості та пропозицій експертів.  Аналіз пропозицій ускладнюється у зв’язку з тим, що документ потребує врахування особливостей ліцензування та запровадження навчальної діяльності на всіх рівнях освіти та додаткових консультацій з експертним середовищем. Зокрема, позашкільної та післядипломної освіти, на які у попередньому варіанті ліцензійних умов не було вимог до ліцензування.

Щодо автоматизації системи ліцензування: розроблено відповідний програмний продукт та запроваджено друк ліцензій на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. ДП «Інфоресурс» доопрацьовує модулі для впровадження в тестовому режимі автоматизованої системи ліцензування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти з оформлення заяв на ліцензування у сфері вищої та професійно-технічної освіти. 

Захід № 4: Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність академічного плагіату. 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» система забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти.

Керуючись статтею 32 Закону, вищі навчальні заклади зобов’язані вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти.

З огляду на зазначене, Міністерство освіти і науки ініціювало створення Національного репозитарію академічних текстів (далі – Національний репозитарій) – універсальної за змістом загальнодержавної електронної бази, де накопичуватимуться, зберігатимуться, систематизуватимуться, піддаватимуться комплексному аналізу вітчизняні академічні тексти (наукового, науково-технічного та освітнього характеру) і до якої забезпечуватиметься вільний, безперешкодний віддалений доступ користувачів засобами інтернет-технологій.

Ефективне функціонування Національного репозитарію дасть можливість підвищити рівень академічної доброчесності у суспільстві та виявити недоброчесних наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Крім вище зазначеного, діяльність Національного репозитарію дасть поштовх до створення нових критеріїв оцінювання якості досліджень та організації дослідницького процесу в установах вищої освіти та наукових установах.

Отже, на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р «Про створення Національного репозитарію  академічних текстів» Міністерство створило робочу групу для створення та введення в експлуатацію  Національного депозитарію (наказ МОН від 23.11.2016 № 1417).

В той же час, розроблено проект Положення про Національний репозитарій, який листами від 21.02.2017 направлений на погодження до  заінтересованих органів: Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку та Державної служби спеціального зв’язку  та захисту інформації.   

Захід № 5: Запровадження системи електронного урядування та офіційного порталу  МОН, ефективного механізму інтерактивної взаємодії з громадянами. 

Головний виконавець: Єрко І. А., начальник управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення. 

На виконання пункту 38 Заходів з метою підвищення виконавської дисципліни в МОН, прискорення обробки документів, прозорості процесів на всіх стадіях підготовки документів за рахунок автоматизації відповідних процесів, інтеграції з системою електронної взаємодії в органах виконавчої влади Управлінням адміністративно-господарського та організаційного забезпечення розроблено наказ Міністерства освіти і науки України від 22.02.2017 № 281 «Про затвердження Технічних вимог до програмно-апаратного забезпечення системи електронного документообігу».

Наверх