Захід № 1: Запровадження ефективного державного моніторингу та громадського контролю за земельними ділянками та об’єктами державної власності юридичних осіб, що належать до сфери управління МОН, шляхом створення відкритої інформаційної інтерактивної карти таких об’єктів. 

Головний виконавець: Костенко О. І., начальник управління з питань державного майна та підприємств. 

На забезпечення виконання  пункту 34 Заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (далі – Заходи), Міністерством освіти і науки України спільно з Державним підприємством  «Центр державного земельного кадастру» здійснюється розробка інформаційного веб-порталу, на якому буде відображена інформація про всі зареєстровані у Державному земельному кадастрі земельні ділянки які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства освіти і науки України.

Станом на 01.12.2016 Управлінням з питань державного майна та підприємств виконано наступні кроки: 

  1. Проведено ряд зустрічей з керівництвом та відповідальними працівникамиДержавного підприємства  «Центр державного земельного кадастру».
  2. Від навчальних закладів м. Києва та області отримано завірені копії документів, що посвідчують право на володіння та користування земельними ділянками, які перебувають у підпорядкуванні навчального закладу.
  3. Працівниками Державного підприємства  «Центр державного земельного кадастру» розробленоінформаційний веб-портал та програмне забезпечення для наповнення порталу відповідною інформацією.
  4. Працівниками МОН спільно з представниками Державного підприємства проводиться робота по інтеграціїінформаційного веб-порталу на сайт Міністерства.
  5. Проводиться робота по вирішенню проблемних питань під час наповнення інформаційного порталу (виправлення помилок, встановлення меж ділянок, пошук ділянок, робота з навчальними закладами та інше).
  6. Під час опрацювання внесеної інформації встановлюються факти можливого вчинення протиправних дій посадовими особами із земельними ділянками.
  7. Проводиться аналіз ефективності роботи даного інформаційного порталу.
  8. До кінця 2016 року заплановано ряд зустрічей з представниками Державного підприємства  «Центр державного земельного кадастру» для подальшої координації та адміністрування роботи інформаційного порталу.  

Захід № 2: Запровадження кращого європейського досвіду для конкурсного відбору МОН проектів наукових досліджень та науково-технічних розробок, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів. 

Головний виконавець: Чеберкус Д. В., директор департаменту науково-технічного розвитку. 

З метою забезпечення інформаційної відкритості, прозорості та запобігання корупційних проявів у процесі здійснення конкурсного відбору проектів досліджень і розробок, МОН запроваджено єдину інформаційну систему «Наука в університетах», що дозволяє в режимі онлайн здійснювати експертну оцінку проектів.

На виконання пункту 35 Заходів розроблено Порядок проведення конкурсного   відбору проектів наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, які виконуватимуться ВНЗ та науковими установами, що належать до сфери управління МОН, за рахунок коштів державного бюджету (далі – Порядок).  Метою  цього акта є запровадження такої процедури проведення експертизи, яка забезпечить  досягнення максимальної об’єктивності та прозорості оцінювання.

Конкурсний відбір  здійснюватиметься в два етапи: І  – у ВНЗ чи НУ, ІІ етап – безпосередньо на секціях за фаховими напрямами Наукової ради МОН. Запобігаючи корупції на всіх рівнях, весь відбір проводиться у єдиній інформаційній системі «Наука в університетах», яка автоматично здійснює відбір експертів, надсилає їм проекти на експертизу, сама експертиза здійснюється  експертом у програмі, де  фіксуються всі його дії за кожним експертним висновком.  

Окрім того, авторам з метою дотримання їх авторських прав запропоновано   разом з проектом дослідження чи розробки подавати анотації  до них, які буде опубліковано для загального ознайомлення.

Проект Порядку пройшов громадські консультації, зокрема з членами Ради проректорів з наукової роботи ВНЗ та директорів наукових установ МОН та Наукової ради  МОН, та наразі розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства для громадського обговорення. 


Захід № 3: Спрощення процедури ліцензування освітньої діяльності закладів вищої освіти, переведення її в електронний формат. 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

На виконання пункту 36 Заходів розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», який 19.10.2016 розміщено на офіційному веб-сайті МОН для громадського обговорення.

Після громадського обговорення даний проект постанови Кабінету Міністрів України буде доопрацьований з урахуванням думки академічної громадськості та пропозицій експертів.  Аналіз пропозицій ускладнюється у зв’язку з тим, що документ потребує врахування особливостей ліцензування та запровадження навчальної діяльності на всіх рівнях освіти та додаткових консультацій з експертним середовищем. Зокрема, позашкільної та післядипломної освіти, на які у попередньому варіанті ліцензійних умов на було вимог до ліцензування.  Після узгодження з експертами проект документу буде направлено на погодження до  заінтересованих центральних органів виконавчої влади відповідно до регламентних вимог.

Щодо автоматизації системи ліцензування: розроблено відповідний програмний продукт та запроваджено друк ліцензій на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. ДП «Інфоресурс» доопрацьовує модулі для впровадження в тестовому режимі автоматизованої системи ліцензування в Єдиній державній електронній базі з питань освіти з оформлення заяв на ліцензування у сфері вищої та професійно-технічної освіти. 


Захід № 4: Сприяння академічній доброчесності в Україні шляхом запровадження процедури перевірки дисертацій на відсутність/наявність академічного плагіату. 

Головний виконавець: Шевцов А. Г., директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування. 

Міністерство освіти і науки ініціювало створення Національного репозитарію академічних текстів (далі – Національний репозитарій) – універсальної за змістом загальнодержавної електронної бази, де накопичуватимуться, зберігатимуться, систематизуватимуться, піддаватимуться комплексному аналізу вітчизняні академічні тексти (наукового, науково-технічного та освітнього характеру) і до якої забезпечуватиметься вільний, безперешкодний віддалений доступ користувачів засобами інтернет-технологій.

Ефективне функціонування Національного репозитарію дасть можливість підвищити рівень академічної доброчесності у суспільстві та виявити недоброчесних наукових, педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Крім вище зазначеного, діяльність Національного репозитарію дасть поштовх до створення нових критеріїв оцінювання якості досліджень та організації дослідницького процесу в установах вищої освіти та наукових установах.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2016 р. № 504-р «Про створення Національного репозитарію  академічних текстів» Міністерство створило робочу групу для створення та введення в експлуатацію  Національного депозитарію (наказ МОН від 23.11.2016 № 1417).

Крім цього, працівниками Міністерства розроблено проект Положення про Національний депозитарій , який після засідання робочої групи буде направлений на погодження до заінтересованих органів. 


Захід № 5: Запровадження системи електронного урядування та офіційного порталу  МОН, ефективного механізму інтерактивної взаємодії з громадянами. 

Головний виконавець: Єрко І. А., начальник управління адміністративно-господарського та організаційного забезпечення. 

На виконання пункту 38 Заходів впроваджено І чергу Системи електронного документообігу (на 20 робочих місць), що дозволить прозоро та швидко обробляти документи, прискорить роботу працівників та її якість опрацювання.

Наверх