Про департамент

dep

Здійснює моніторинг кількісних та якісних показників професійно-технічної освіти; співпрацює з міжнародними організаціями, регіональними управліннями освітою, навчальними закладами та установами професійно-технічної освіти з питань міжнародного співробітництва в галузі професійно-технічної освіти; проводить заходи щодо кадрового забезпечення закладів та установ професійно-технічної освіти; координує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників; бере участь у реалізації заходів, спрямованих на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів з особливими освітніми потребами у професійно-технічних навчальних закладах; планує роботу департаменту професійно-технічної освіти.

Контакти: 

Заступник директора департаменту - начальник відділу Карбишева Вікторія Оттівна

287-82-06                                                           

Визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку змісту професійно-технічної освіти; розробляє державні вимоги до рівнів і обсягів професійно-технічної освіти; здійснює координацю діяльності та надає практичну допомогу регіональним органам управління освітою в частині реалізації ними вимог Конституції України, інших  законодавчих актів з питань  професійно-технічної освіти; сприяє інтеграції вітчизняної професійно-технічної освіти у світовий простір із збереженням і захистом національних інтересів. Розробляє нормативно-правові акти для забезпечення  діяльності органів управління освітою, навчальних закладів та установ системи професійно-технічної освіти незалежно від форм власності та підпорядкування; організовує розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти, типових навчальних планів і програм та  інших документів щодо змісту професійно-технічної освіти та організації навчального процесу, контролює їх дотримання.

Контакти:

287-82-13                             

Співпрацює з Федерацією роботодавців України, Федерацією профспілок України, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, установами,  іншими заінтересованими органами.  Надає практичну допомогу місцевим органам управління освітою, навчальним закладам та установам професійно-технічної освіти з питань  розвитку соціального партнерства та зв’язків з виробництвом, а також впровадження в навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів. Визначає  на  основі  державного замовлення та потреб ринку праці обсягів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації у професійно-технічних навчальних закладах.

Контакти:

Начальник відділу Коваленко Сергій Петрович

287-82-09

Формує та забезпечує реалізацію державної політики у сфері позашкільної  освіти, виховної роботи та захисту прав дитини; координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо розвитку позашкільної освіти, організації виховної роботи; методичну, виховну, організаційну діяльність державних позашкільних навчальних закладів; психологічної служби системи освіти; визначає вимоги до змісту позашкільної освіти та виховання; розробляє проекти нормативно-правових актів, що визначають державну політику у сфері позашкільної освіти та виховання; організовує проведення міжнародних, всеукраїнських,  регіональних заходів з діяльності, що належать до компетенції відділу; співпрацює з питань організації та проведення наукових, соціологічних  досліджень з різних напрямів позашкільної освіти, виховної роботи, профілактики негативних звичок серед дітей та учнівської молоді з відповідними підрозділами НАПН України, недержавними науковими установами та громадськими організаціями;  бере участь у заходах, присвячених розвитку позашкільної освіти; організовує експертизу та експериментальне випробування нових навчально-виховних програм, форм та методів роботи за напрямками діяльності відділу.

Контакти: 

Начальник відділу Середницька Алла Дмитрівна

481-32-51

 • "Лиш праця світ таким як є створила. Лиш в праці варто і для праці жить!
  (І. Франко)
  "Розвиток професійно-технічної освіти - передумова успіхів економіки"
  "Гідна професійна освіта - успішна людина - розвинена держава"
  "Освіта - це скарб, а праця - ключ до нього. І жити - значить працювати!"
  , Директор департаменту
Наверх