Про департамент

Департамент - самостійний структурний підрозділ Міністерства освіти і науки України. Головним завданням департаменту є створення  сприятливого середовища для суб’єктів інноваційної діяльності та трансферу технологій.

Діяльність департаменту спрямована на поліпшення правових умов інноваційної діяльності та трансферу технологій; розвиток інноваційної інфраструктури з метою надання допомоги науковцям, винахідникам та підприємствам на всьому ланцюжку інноваційної діяльності: науково-технічна розробка - інновація – виробництво; сприяння комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності та передачі технологій підприємствам для створення виробництва конкурентоспроможної продукції; розробку та запровадження ефективних механізмів державної підтримки  та залучення фінансових ресурсів для реалізації інноваційних проектів.

dep

 • удосконалення правового  регулювання в інноваційній  сфері;
 • формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності та моніторинг  їх реалізації;
 • розвиток інфраструктури у сфері інновацій та трансферу технологій, зокрема, створення сприятливих умов роботи технологічних та наукових парків;
 • державна реєстрація та ведення державного реєстру технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів та проектів наукових парків;
 • створення умов для комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій у виробництво;
 • розвиток інноваційної культури в суспільстві та популяризація інноваційної діяльності.

 • Узагальнення практики застосування законодавства у сфері інноваційної діяльності та трансферу технологій і розроблення нормативно-правових актів з питань регулювання зазначених сфер;
 • Організація прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій інноваційного розвитку;
 • Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, державних цільових програм;
 • Аналіз результативності провадження інноваційної діяльності, трансферу технологій, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу;
 • Комплексний аналіз стану інноваційної інфраструктури та прогнозування тенденцій її розвитку;
 • Державна реєстрація технологічних парків та їх проектів, інноваційних проектів та проектів наукових парків;
 • Погодження трансферу в інші країни технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти;
 • Підготовка та подання Міністру пропозицій щодо погодження рішення про створення наукових парків та затвердження пріоритетних напрямів їх діяльності;
 • Здійснення заходів щодо популяризації інноваційної діяльності та трансферу технологій, розвитку інноваційної культури в суспільстві.

Структура департаменту

До складу Департаменту входять:

-         відділ державної інноваційної політики

Основні завдання:

-                     Методологічне забезпечення  державної політики у сфері інноваціної діяльності;

-                     Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій;

-                     Створення сприятливих умов для інноваційної діяльності;

-                     Організація проведення публічних заходів з популяризації інноваційної діяльності та розвитку інноваційної культури в суспільстві;

-                     Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

-                     Координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань інноваційної діяльності;

-                     Координація  діяльності науково-дослідних, науково-виробничих підприємств, державної інноваційної фінансово-кредитної установи, підприємств та установ науково-технічної інформації, центрів науки, інновацій та інформатизації, що відносяться до сфери управління Міністерства;

-                     Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.

 

-         відділ інноваційних програм та інноваційної інфраструктури

Основні завдання:

-                     Формування стратегічних та середньострокових пріоритетних напрямів державних цільових програм та   здійснення моніторингу їх реалізації;

-                     Формування інноваційної інфраструктури;

-                     Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах;

-                     Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій.

 

-         відділ трансферу технологій

Основні завдання:

-                     Створення сприятливих умов для діяльності у сфері трансферу технологій;

-                     Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначеній сфері;

-                     Формування інфраструктури у сфері трансферу технологій;

-                     Сприяння комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в  інноваційній сфері;

-                     Координація діяльності відповідних структур і підрозділів органів виконавчої влади з питань діяльності у сфері трансферу технологій;

-                     Методологічне забезпечення  державної політики у сфері трансферу технологій;

-                     Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій.

 

-         відділ інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів

Основні завдання:

-                     Організація роботи технологічних та наукових парків;

-                     Державна реєстрація та моніторинг реалізації інноваційних проектів, проектів технологічних та наукових парків;

-                     Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інноваційної діяльності, трансферу технологій;

-                     Розроблення нормативно-правових актів щодо формування державної політики у зазначених сферах.

«Майбутнє належить тим, хто бачить можливості перш, ніж вони стають очевидними для інших.» 

Шовкалюк Віктор Степанович, директор департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій

Департамент, відділ

Посада

ПІБ

Телефон

@e-mail

Кабінет

Департамент інноваційної діяльності та трансферу технологій

Директор департаменту

ШОВКАЛЮК Віктор Степанович

287-82-53

 

307

Відділ державної інноваційної політики

Заступник директора департаменту –начальник відділу

ЧАЙКА Дар’я Юріївна

287-82-55

311б

Відділ трансферу технологій

Начальник відділу

 

 

 

112

Відділ інноваційних проектів та залучення інноваційних ресурсів

Начальник відділу

СЄДОВ Андрій Олегович

287-82-16

 

112

Відділ інноваційних програм та інноваційної інфраструктури

Заступник директора департаменту –начальник відділу

БОРОВІЧ Тетяна Валеріївна

287-82-54

 

204

 

Наверх